• SALARISADMINISTRATIES

Wij verzorgen ook salaris- en pensioenadministraties voor alle bedrijfstakken,

inclusief het verzorgen van uw loonheffingsaangifte, en het aanleveren van de benodigde loonjournalen t.b.v. uw boekhouding.

De tarieven zijn;

tot 3 personeelsleden € 50,00 per maand (bedragen zijn exclusief BTW)

van 3 tot 10 personeelsleden € 75,00 per maand

van 10 tot 15 personeelsleden € 100,00 per maand

vanaf 16 personeelsleden € 100,00 euro per maand, en € 10,00 euro voor elk volgend personeelslid (dus 23 personeelsleden is € 180,00)

De salarisstroken worden elke maand (of 4 weken) per post of  electronisch naar de klant toegezonden.